Qua bài giới thiệu trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn cách phân biệt các loại nhựa qua ký hiệu trên sản phẩm, các bạn đã phân biệt rõ ràng đặc điểm của từng loại nhựa rồi đúng không. Bài viết này chúng tôi giới thiệu với các bạn các loại nhựa tốt và không tốt cho sức khỏe nhé